• नेपाल राष्ट्रवैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजत प्राप्त (१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको)

दुई दिने ट्याब्लेट बैंकिङ्ग सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न

Thumb