• नेपाल राष्ट्रवैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजत प्राप्त (१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको)

जनउत्थानका नव–निर्वाचित अध्यक्षद्वारा शपथ ग्रहण

Thumb