• नेपाल राष्ट्रवैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजत प्राप्त (१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको)

साधारण शेयरको हकप्रद निष्कासन (Right share issue ) को लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द बारेको सूचना