Shantibazar Branch

Branch Office: Badaiyatal , Bardiya

Branch Manager: Prem Bahadur Tharu
Shantibazar Bardiya
Contact No:9801363186
Email: shantibazar@jucbank.com.np